Προχωρημένη Αναζήτηση

Our Latest Rental Offers

Deals

Xenios Deals

Ενοικίαση οχήματος Group F από 24/11/2016 έως 15/05/2017 για 3 - 5 ημέρες.

48,00 € / Ανά Ημέρα

Xenios Deals

Ενοικίαση οχήματος Group F από 03/11/2016 έως 20/05/2017 για 5 - 14 ημέρες.

42,00 € / Ανά Ημέρα

Xenios Deals

Ενοικίαση οχήματος Group B από 20/11/2016 έως 10/06/2017 για 5 - 28 ημέρες.

18,00 € / Ανά Ημέρα

Xenios Deals

Αυτόματο Hyundai Accent

Ενοικίαση οχήματος Group D+ από 20/11/2016 έως 17/06/2017 για 5 - 28 ημέρες.

27,00 € / Ανά Ημέρα

Xenios Deals

Ενοικίαση οχήματος Group C από 20/11/2016 έως 17/06/2017 για 5 - 28 ημέρες.

20,00 € / Ανά Ημέρα

Xenios Deals

Ενοικιάστε ένα Jeep Suzuki 1.3 4x4 από Θάσο, Καβάλα, ή Αλεξανδρούπολη

Ενοικίαση οχήματος Group E από 02/11/2016 έως 05/06/2017 για 5 - 14 ημέρες.

40,00 € / Ανά Ημέρα

Xenios Deals

Ενοικιάστε ένα Nissan micra 1.2 στο Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης ή στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

Ενοικίαση οχήματος Group C από 01/05/2016 έως 16/06/2016 για 5 - 14 ημέρες.

24,00 € / Ανά Ημέρα

Xenios Deals

Ενοικιάστε ένα nissan note 1.5 diesel

Ενοικίαση οχήματος Group D1 από 24/11/2016 έως 30/05/2017 για 1 - 3 ημέρες.

26,00 € / Ανά Ημέρα

Xenios Deals

Ενοικιάστε ένα αυτόματο Nissan Micra 1.2 από Καβάλα, Κομοτηνή, ή Αλεξανδρούπολη

Ενοικίαση οχήματος Group C+ από 10/11/2016 έως 10/06/2017 για 5 - 14 ημέρες.

25,00 € / Ανά Ημέρα

Xenios Deals

Ενοικίαση οχήματος Group A από 20/11/2016 έως 10/06/2017 για 5 - 28 ημέρες.

17,00 € / Ανά Ημέρα

Xenios Deals

Ενοικίαση οχήματος Group L από 04/11/2016 έως 20/06/2017 για 3 - 14 ημέρες.

0,00 € / Ανά Ημέρα

Xenios Deals

Ενοικίαση οχήματος Group C από 20/11/2016 έως 17/06/2017 για 5 - 28 ημέρες.

22,00 € / Ανά Ημέρα

Xenios Deals

Ενοικίαση οχήματος Group D από 20/11/2016 έως 17/06/2017 για 5 - 28 ημέρες.

25,00 € / Ανά Ημέρα